Магическа формула за продажбите – трафик

В тази статия продължаваме серията за магическата формула за увеличаване на продажбите, които започнахме.

Вижте предишните статии:
Магическа формула за продажби онлайн – въведение
Нива на магическата формула за продажби онлайн

В този материал ще поговорим за трафика като фактор за увеличаване на продажбите в магазина ви, независимо дали е онлайн или традиционен. 

В магазина има два типа трафик – случаен (импулсивен) и насочен (към специфичен продукт), които са резултат от специфично търсене.

Трафик фактори за традиционен магазин

NotaBene! “Пренасочване на трафика”

Докато повечето продажби идват от насочени потребители, „изкуствените“ методи на изграждането на трафика, като маркетинговите кампании, могат да доведат само до пренасочване на потребителите, но не и до нови посетители. Това е ефект, познат както офлайн, така и онлайн, но в интернет, поради технически причини, е по-силен. С този подход по време на кампанията трафикът, а с него и продажбите, се повишават видимо, но това е в резултат на това, че просто сме окуражили купувачите, които така или иначе биха дошли да купят от нас рано или късно. Ето защо е по-добре да анализираме действията за изграждането на трафика, не просто по време на кампанията, но също така и 3-6 седмици след като тя е приключила. Този ефект е по-силен и има по-малко импулсивно направени поръчки.

Online vs offline – сравнение на източниците на трафик

Трафикът е различен, има различните потоци на потребителите, но формулата работи по същия начин. Освен източниците на трафика, има смисъл да проучите по-задълбочено процента на продажбите и средната цена на продажба, като различните потоци от потребители следват различни параметри. Обикновено всички социални медии имат много нисък процент продажби, въпреки че при тях средната цена на продажба е по-висока.

Трафик фактори за онлайн магазин

Тип трафик Онлайн Офлайн Коментари
Случаен Локация Позициониране, реклама в търсещи машини Обикновено около 10% от клиентите посещават магазините по причина, която не е свързана с покупка като цяло. Това е случаен трафик
Насочен Асортимент Асортимент Повечето потребители търсят конкретен продукт, след което избират магазина. Магазинът е избран като адрес или следвайки продукта (чрез асортимента офлайн или SEO/SEA онлайн)
Концепция SEO
Услуги Разпознаваемост на марката

В следващата статия ще поговорим за факторите, които влияят на процента на продажбите и какво е тяхното влияние в уеб страницата на онлайн магазина ви.