Онлайн реклама (Facebook Ads & Google Ads)

Онлайн рекламата е най-бързият начин клиентите да разберат за Вас и Вашия бизнес. Разбира се, рекламирането в интернет има своите специфики, особено ако не разполагате с безграничен бюджет. Нашата работа е не просто да пуснем реклама, а да я оптимизираме така, че да работи за Вашия бизнес, в ограниченията на бюджета Ви.

В how2sell вярваме, че всеки бизнес заслужава качествена реклама, затова нямаме долен или горен праг за бюджета на онлайн рекламата Ви. Разгледайте плановете за реклама в Google Ads и Facebook Ads.

Google Ads реклама

Google Search Ads

рекламиране на Вашия бизнес в резултатите от търсене в Google

START

120.00 лв./мес.

 • бюджет: до 250 лв.
 • максимум 3 рекламни групи
 • управление на ключови думи
 • управление на реклами
 • динамични реклами
 • отчетност на 1 седмица

STABLE

250.00 лв./мес.

 • бюджет: до 500 лв.
 • максимум 10 рекламни групи
 • управление на ключови думи
 • управление на реклами
 • динамични реклами
 • отчетност на 1 седмица

PRO

400.00 лв./мес.

 • бюджет: до 1000 лв.
 • максимум 15 рекламни групи
 • управление на ключови думи
 • управление на реклами
 • динамични реклами
 • отчетност на 1 седмица

FLEX

според Вашите нужди

Разкажете ни как си представяте рекламната си кампания в резултатите от търсене в Google, както и дали имате нужда от допълнително съдействие и анализ за изграждане на Google Search Ads стратегия

* Цените са с включен ДДС и включват единствено месечна сума за поддръжка на рекламен акаунт. Бюджетът за рекламата, създаване и настройка на Google Ads акаунт, лендинг страници и други свързани разходи, НЕ са включени в обявената цена. Услугата се извършва след получване на 100% авансово плащане до 31во число на предходния месец, за което се издава данъчна фактура от фирма, регистрирана по ДДС.

Настройка на Google Ads акаунт

Настройката на рекламен акаунт в Google Ads не е включена в цената за месечна поддръжка за рекламите Ви. Тя се заплаща еднократно и може да варира, според големината на вашия акаунт.

Стандартната цена за настройка на акаунт е 350 лв., с ДДС

В случай, че поискате или се наложи по-сериозна промяна на акаунта, след като вече е направена настройка (добавяне на нови кампании или повече от 3-5 рекламни групи, сетъп на нова промоция и други), вероятно ще се наложи доплащане, в зависимост от обема.

Първоначалната настройка на акаунт включва:

 • създаване на акаунт (ако нямате съществуващ) и настройка на начините на плащане;
 • добавяне на бизнес акаунта на how2sell като администратор, за да можем да управляваме рекламите и бюджета;
 • преглед и анализ на уебсайта Ви и даване на предложения за промени в него, в зависимост от типа реклама в Google и Вашите цели;
 • свързване с Google Analytics и други използвани инструменти за анализ на уебсайта, с цел оптимизация на онлайн рекламите Ви, въз основа на исторически данни;
 • създаване на кампании според видовете реклами (YouTube, за търсене, Shopping, с изображения);
 • създаване на отделни рекламни групи към кампанията за всеки тип реклама в Google Ads;
 • избор на ключови думи и настройка на първоначалната цена на клик;
 • създаване на 5 реклами за всяка рекламна група;
 • настройка на бюджет и начин на плащане.

facebook ads реклама

Реклами във Facebook Ads

рекламиране на Вашия бизнес във Facebook *

START

200.00 лв./мес.

 • 2 спонсорирани поста
 • 2 реклами за трафик
 • 1 реклама по Ваш избор
 • проследяване на резултати и нанасяне на корекции
 • отчетност

STABLE

350.00 лв./мес.

 • 4 спонсорирани поста
 • 2 реклами за трафик
 • 2 реклами по Ваш избор
 • проследяване на резултати и нанасяне на корекции
 • отчетност

PRO

500.00 лв./мес.

 • 8 спонсорирани поста
 • 4 реклами за трафик
 • 3 реклами по Ваш избор
 • проследяване на резултати и нанасяне на корекции
 • отчетност

FLEX

според Вашите нужди

Ще се радваме да чуем повече за Вашия бизнес и да Ви помогнем с индивидуално предложение за реклама в социалните медии, в зависимост от клиентите и последователите Ви, Вашите цели и визия.

* Цените са с включен ДДС. Посочените цени са само за поддръжка на рекламен акаунт и не включват бюджет за рекламата, настройка на акаунта, публикуване на постове, създаване и поддръжка на Facebook страница или уебсайт, създаване на дизайнерски изображения за рекламите и други свързани разходи. Услугата се извършва след получване на 100% авансово плащане до края на предходния месец, за което се издава данъчна фактура от фирма, регистрирана по ДДС.

Ако нямате акаунт във Facebook, ние ще създадем такъв и ще го свържем нашия бизнес Meta акаунт, за да имаме достъп за настройка и поддръжка на онлайн рекламите Ви. Допълнително, ще имаме нужда от достъп и до Facebook страницата Ви.

Създаването и свързването на акаунта е на стойност 250 лв., с ДДС, и включва:

 • създаване на акаунт и настройка на начините на плащане;
 • свързване с Meta акаунта на how2sell;
 • преглед на уебсайта, Facebook и Instagram страниците Ви, за определяне на най-добрите подходи за максимално ефективни рекламни кампании, според целите Ви;
 • създаване на аудитории;
 • създаване на кампании;
 • стартиране на рекламите.