Магическа формула за продажби онлайн – въведение

Продажбите на дребно лесно могат да бъдат вписани в т.нар. „магическа формула на продажбите“. Според нея

ROI = посетители x процент на продажби x средна цена на продажба

Нещо повече, тази формула не само описва, но и ви дава възможност да управлявате продажбите. Как пазаруват клиентите вече не е загадка, в която всичко зависи от условията и е извън вашия контрол.

Магическа формула за повишаване на продажбите онлайнТърговците на дребно винаги се опитват да влияят на потребителите, съответно на продажбите, което е известно като „стимулиране на продажбите“. Но с използването на формулата всеки търговец знае със сигурност кога, колко и как може да измери резултата. В противен случай попада в ситуация „ние даваме най-доброто от себе си и стискаме палци нещата да се получат добре.“ Или още по-често, просто „следваме другите, те знаят какво правят“. Не, те не знаят! А и това, което правят е различно от вашия бизнес, дори да сте в една и съща ниша. Вашата концепция за продажби на дребно е различна от тяхната, независимо дали в позиционирането или в потребителските очаквания. Дейностите по стимулиране на продажбите трябва да отчитат всичко това, а също така и да се адаптират към променлива ситуация.

Формулата за продажбите позволява да спрете да опитвате да оказвате влияние на продажбите „на сляпо“, а да като направите процеса разбираем. Така можете да прилагате добрите практики там, където те са най-подходящи.

Но не само процесът на купуване вече не е енигма. Самият магазин също вече не е „черна кутия“. На него се гледа като на структурирано пространство, в което има различни зони, всяко от които има своя функция и поток от потребители. Клиентите там се разделят според настоение си за покупка или целите си.

Тайната на магическата формула за продажбите е, че тя работи по един и същи начин както за онлайн, така и за офлайн магазини, а малко търговци на дребно мислят от тази гледна точка. Затова целенасоченото прилагане на формулата може да ви донесе конкурентно предимство.

Разбирането и прилагането на схемата може да помогне за увеличаване на продажбите до степен на заемане на лидерска позиция на пазара. Това е от голямо значение за традиционните магазини, но е изключително важно при продажбите онлайн, където конкуренцията е огромна (без бариери, свързани с географски граници и разстояния, което в някои случаи предпазва класическите магазини). Тези 20% допълнителни продажби могат да бъдат от критично значение за търговеца на дребно.

NotaBene! „Колко можем да спечелим от магическата формула за продажбите?“

Магическата формула може да ви донесе много печалби, ако успеете да окажете влияние на всеки от параметрите – заедно и поотделно. Най-малкият потенциал, който има, се отнася до броя на посетителите, тъй като трафикът е дълбоко заложен в повечето фактори, които оказват влияние в концепцията за продажбите и това е нещо, което трудно може да се манипулира.

След като приложите формулата, за кратко време ще забележите ръст на посетителите от 5% до 10%. По отношение на процента на продажбите има голяма възможност за растеж, като там е напълно възможно да достигнете до 20% увеличение (например от 5% на 6%). Същото, ако не и по-голямо, подобрение можете да очаквате и за средната цена на продажба. А, ако въведете всички промени заедно, с лекота можете да постигнете и до 50% повече приходи цялостно. И това е напълно нов начин на възприемане на рентабилността и конкурентността на пазара.

В следващите няколко стататии ще ви разкажем как работи Магическата формула за продажбите

2 мнения за “Магическа формула за продажби онлайн – въведение”

Коментарите са изключени.