Нужни ли са SEO и SMO за сайта ми?

Тенденцията в световен мащаб, която не подминава и България е, че собствениците на бизнес започват да инвестират все повече в онлайн маркетинга, включително оптимизация за търсещи машини (SEO) и за социални медии (SMO).

Специалистите по маркетинг планират да увеличат бюджетите си с повече от 60% за реклама на продуктите и услугите си в интернет, чрез търсещите машиини и платформите на различни социални медии. Но не само маркетинговият ви бюджет е това, което определя вашия успех. Той зависи преди всичко от това дали разбирате канала за комуникация с потенциалните си клиенти, както и дали той е подходящ за вашия интернет бизнес

Важно е да планирате маркетинговата стратегия по ефективен начин, за да предложите продуктите и услугите си на пазара по по-добър начин и така да достигнете повече потенциални купувачи.

И когато става дума за онлайн или интернет маркетинг, SEO и SMO са двата канала, които не можете да пропуснете. От една страна добрата оптимизация за търсещи машини в позволява да бъдете там, където повечето хора търсят услугите и продуктите, които вие предлагате, а от друга страна, социалните мрежи ви дават възможност да се свържете с тез хора директно.

Нека ги разгледаме накратко

Оптимизация за търсещи машини (SEO)

SEO е процес на оптимизация на вашия интернет магазин, която цели по-добро преживяване за потребителите на сайта ви и помага търсещите машини да показват сайта ви в резултатите си при релевантни търсения от страна на потребителите.
Оптимизацията работи на две нива – в онлайн магазина ви (on page) и извън него (off page). Първото подобрява уебсайта на база потребителския опит чрез добавяне на ново и полезно съдържание, както и чрез технически подобрения на страниците, където са необходими. Второто ниво е изграждане на линкове, кото ще помогнат на електронния ви магазин да спечели повече доверие и да има по-добра оценка от търсещите машини, което означава, че ще се вижда на по-предни места при търсене.

Но оптимизацията на уебсайт не е същата, както преди няколко години, когато с няколко подходящи линка в електронен каталог сайтът излизаше на топ позиция в списъка с резултатите.

Днес много по-важни са органичните линкове, релевантното съдържание и осигуряване на възможно най-доброто потребителско преживяване на сайта и онлайн магазините, котио не успяват да постингат това, директно отпадат от състезанието за търсещите машини. А показването ви на първите места там при релевантно на вашия бизнес търсене от страна на потребителите, ви позволява да получите повече клиенти.

Или, казано с други думи, причината да включите SEO в маркетинговата си стратегия е, че повече от 70% от вашите потребители се обръщат именно към търсачките, когато имат нужда от вашите продукти и услуги. И ако вие не сте там, това означава да изгубите всички тях.

Оптимизация за соцални медии (SMO)

Както SEO, SMO има две нива на работа – на сайта (on page) и извън него (off page). On page нивото е свързано с това да се уверите, че съдържанието на вашия онлайн магазин може да бъде споделяно в соцалните платформи. Поставянето на бутони за споделяне, ще направи много по-лесно за посетителите ви да споделят съдържанието ви с техните приятели в социалните си мрежи.

Off page нивото е всичко, свързано с изграждането на отношения и обвързване с вашите фенове и последователи в тези социални мрежи. Не трябва да забравяме, че тези хора се влияят от нещата, които казват техните приятели в социалните мрежи. Те вярват в коментарите и оценките, които приятелите им дават за бизнесите, и негативните мнения може да се отразят лошо на вашия бизнес имидж.

Така че, като бизнес, вашата първа задача трябва да е изграждането на силна връзка и ангажираност с вашите фенове и последователи. Можете да използвате социалните мрежи, за да им предоставите добра поддръжка и да им покажете персонален интерес и индивидуално отношение, което ще ви помогне да изградите позитивен имидж на бизнеса си сред хората. Те обичат провайдерите на услуги, които могат да решат проблемите им бързо, затова се постарайте да бъдете насреща винаги.

И в заключение, SEO ви позволява да бъдете там, където повече от 70% от хората търсят вашите услуги, а SMO ви дава възможност да се докоснете до своите потребители и да изградите силна връзка с тях и да създадете положителен имидж за бизнеса си.